Czym różnią się klasyczne testy alergologiczne z krwi od testów molekularnych?

Testy tradycyjne ograniczają się jedynie do potwierdzenia lub wykluczenia alergii na dany alergen – ustalamy źródło alergii. W diagnostyce molekularnej identyfikujemy składowe alergenu, które są odpowiedzialne za objawy alergii.

Diagnostyka molekularna rozróżnia faktyczne uczulenie od symptomów wywołanych reakcją krzyżową. Korzystając z możliwości diagnostyki molekularnej  otrzymujemy precyzyjny profil uczuleniowy pacjenta z jednej próbki krwi, co pozwala lekarzowi jeszcze lepiej dopasować leczenie.

 

Który test molekularny wybrać? ISAC, ALEX, czy FABER?

ISAC został wprowadzony kilkanaście lat temu. Jest to panel molekularny, który zawiera 112 molekuł z 51 źródeł alergenowych.

Test FABER i ALEX to kolejna generacja testów, z najnowszą technologią, która pozwala m.in. na testowanie większej liczby alergenów w jednym teście.

Test Faber zawiera w składzie 244 alergeny – 122 molekuł i 122 ekstrakty.

ALEX to test o najszerszym zakresie alergenów na rynku, aż 295 alergenów – 178 molekuł i 117 ekstraktów. W odróżnieniu od pozostałych testów, w ALEXie mamy pomiar ilościowy swoistych przeciwciał IgE. Ponadto cechą szczególną testu jest zastosowanie blokera CCD. Bloker CCD ograniczając wyniki fałszywie dodatnie, zwiększa specyficzność (czyli trafność) testu.

Czy do badania należy się przygotować? Czy muszę być na czczo, czy należy odstawić przyjmowane leki przeciwalergiczne?

Pacjent nie musi być na czczo, należy jedynie unikać posiłków wysokotłuszczowych.

Nie wymaga odstawienia leków sterydowych i przeciwhistaminowych podanych doustnie i miejscowo. Leki antyhistaminowe muszą być odstawione przed planowanymi testami skórnymi.

Leki immunosupresyjne takie jak np. cyklosporyna również nie wpływają na wiarygodność testu.

W przypadku małych pacjentów, rekomendujemy diagnostykę w kierunku alergii IgE zależnej po 6 miesiącu życia.