Czy do badania należy się przygotować? Czy muszę być na czczo, czy należy odstawić przyjmowane leki przeciwalergiczne?

Pacjent nie musi być na czczo, należy jedynie unikać posiłków wysokotłuszczowych.

Nie wymaga odstawienia leków sterydowych i przeciwhistaminowych podanych doustnie i miejscowo. Leki antyhistaminowe muszą być odstawione przed planowanymi testami skórnymi.

Leki immunosupresyjne takie jak np. cyklosporyna również nie wpływają na wiarygodność testu.

W przypadku małych pacjentów, rekomendujemy diagnostykę w kierunku alergii IgE zależnej po 6 miesiącu życia.