Dzięki możliwościom jakie daje nam nanotechnologia możliwy jest:

równoczesny pomiar całkowitej IgE i swoistej IgE przeciwko istotnym klinicznie ekstraktom i ich molekułom. W teście oceniamy sIgE wobec aż 295 alergenów - 117 źródeł alergenowych i 178 białek molekularnych. Poniżej szczegółowy skład badanych alergenów.