Czy z usługi interpretacji wyników można skorzystać także w przypadku, kiedy test ALEX był wykonywany w innym laboratorium, niż ALAB?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Konsultacja wyników przez dr Łukasza Błażowskiego dotyczy wyłącznie  badań wydanych w akredytowanym laboratorium ALAB.